Velkommen til Trillingeklubberne

Medlemsskab i klubben

I Trillingeklubberne findes der 3 typer medlemskaber. Du kan være medlem af Fritidsklubben (FK), Juniorklubben (JK) eller Ungdomsklubben (UK)FK
Er du medlem af  Trillingeklubberne er du FK'er frem til du starter i 6. klasse. Som FK'er har du mulighed for at benytte vores lokaler, ting og værksteder samt kæle med vores dyr i dagtimerne. Du kan deltage i vores daglige faste aktiviteter, tage med på ture rettet mod dagklubben og deltage i vores traditionelle arrangementer. Du kan blive FK'er fra 1. april i 3. klasse.

JK
Er du medlem af Trillingeklubberne er du fra 6.-8. klasse JK'er. Som JK’er har du det samme tilbud som FK'erne, men du må også være i vores aftenklubber, når disse har åben. 

UK
Er du medlem af Trillingeklubberne og går i 9. klasse eller derover er du UK'er.  Som UK'er har du mulighed for at benytte vores lokaler og ting i både Blåkilde og ved Parkvej mandag-torsdag aften. Derudover har du mulighed for at tage med på udflugter rettet mod UK og deltage i vores traditionelle arrangementer for hele klubben fx. bonbonlandture. Du kan være medlem af ungdomsklubben indtil du fylder 19 år.


Du kan se de forskellige åbningstider her.