Velkommen til Trillingeklubberne

Strejke og lockout udsat...

Forligsmanden har udsat stejken og lockouten 14 dage. Det vil sige, at der pt. er varslet strejke fra den 22. april og lockout fra 28. april. Klubben er lukket under strejke og lockout