Velkommen til Trillingeklubberne

Om Trillingeklubberne

Trillingeklubberne er en fritids- og ungdomsklub for unge mellem 4. klasse og 18 år, som er bosat i Høje Taastrup kommune. Klubben består af en dagklub for de yngste medlemmer og en aftenklub for de ældste medlemmer. 

I både dag- og aftenklub er fællesskab, nære relationer og trivsel for det enkelte medlem i fokus.


Du kan bruge dagklubben fra 1. april, når du går i 3. klasse, og indtil du går ud af 8. klasse.


Du kan bruge aftenklubben fra 1. august i 6. klasse og indtil du  fylder 19 år.