Velkommen 3. klasser

Vi glæder os til at lære jer at kende!

Vi holder velkomstfest for de nye medlemmer og informationsmøde for deres forældre når coronarestriktionerne tillader det.

Børnene får en invitation med hjem og vi lægger også invitationen på de sociale medier